f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

fbiginyt

ATBL

Świadczymy kompleksową obsługę projektową inwestycji na każdym etapie jej realizacji, obejmującą:

— szczegółowe analizy możliwości realizacji inwestycji, w tym weryfikację gruntów, warunków środowiskowych i planowania przestrzennego
— projekty koncepcyjne
— modelowania 3D
— wielobranżowe projekty budowlane, techniczne i wykonawcze
— koordynację międzybranżową
— kontrolę kosztów
— nadzory budowlane
— reprezentację inwestora przed organami administracji państwowej na etapie procedowania wymaganych prawem wniosków, decyzji, pozwoleń oraz wszelkich uzgodnień
— odbiory techniczne
— doradztwo

Renowacje

Poprawiając stan techniczny, estetyczny i funkcjonalny istniejącym obiektom, zachowując ich autentyczności oraz kontekst kulturowy, dostosowujemy je do najnowocześniejszych standardów. Nasze doświadczenie w przywracaniu życia starym budynkom stanowi wyzwanie, wymierzone w wielowymiarowe zwiększenie ich wartości.

Budowa

Nadzór techniczny nad realizacją projektów stanowi integralną część naszej aktywności. Bezpieczeństwo i płynność procesu budowlanego to odpowiedzialność wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu nadzorczego. Profesjonalna, wielobranżowa kontrola nad budową i jej kosztami jest kluczowa w drodze do celu.

Budynki jednorodzinne

Marzeniom nadajemy kształty. Immanentnym elementem tego szczególnego obszaru naszej aktywności projektowej jest wzajemne zaufanie Inwestora i Projektanta, gdzie po określeniu ram legislacyjnych i technologicznych zostaje czysta wyobraźnia. Dedykowany Klientom otwartym i świadomym interakcji.

Zespoły wielorodzinne

Projektowanie zabudowy wielorodzinnej to kompleksowy proces, który obejmuje planowanie, projektowanie i realizację budynków mieszkalnych przeznaczonych dla wielu rodzin. Uwzględniając aspekty jak dostępność do komunikacji publicznej, infrastruktury, otoczenia naturalnego, sąsiedztwa, etc, kształtujemy przestrzeń w oparciu o zasady i przepisy urbanistyczne obowiązujące na danym obszarze. Tworzenie przyjaznego środowiska odpowiadającego zróżnicowanym potrzebom mieszkańców jest naszym celem nadrzędnym.

Planowanie przestrzenne

Ten wielowymiarowy proces projektowy, w ramach którego opracowywane są plany, strategie i wytyczne dotyczące rozwoju przestrzennego obszarów miejskich i wiejskich stanowi istotny fragment naszej aktywności. W oparciu o wiedzę i doświadczenie planujemy zarządzanie rozwojem, którego celem jest przyjazne, zrównoważone i efektywne środowisko życia mieszkańców.

Obiekty użyteczności publicznej

Odpowiadając na potrzeby i oczekiwania klientów oraz potencjalnych użytkowników, tworzymy obiekty efektywne, estetyczne i funkcjonalne. W złożonym procesie projektowym uwzględniamy wiele czynników, od technologii i zintegrowanych systemów zarządzania, przez efektywność energetyczną, po monitoring funkcji budynków na etapie eksploatacji.

Obiekty przemysłowe

Projektowanie, modernizacja czy adaptacja obiektu przemysłowego wymaga holistycznego podejścia, uwzględniającego zarówno aspekty techniczne, jak i biznesowe. Realizujemy przedsięwzięcia konkurencyjne, zgodne z aktualnymi standardami, otwarte na zmiany technologiczne i trendy branżowe.

Wnętrza

Projektowanie wnętrz to sztuka łączenia funkcjonalności z estetyką, oraz dostosowywania projektu do indywidualnych potrzeb Klienta. Funkcjonalna i estetyczna aranżacja przestrzeni wewnątrz budynków, zgodna z jego preferencjami stanowi szczególne wyzwanie projektowe. Indywidualizując charakter wnętrz uzupełniamy styl życia.

Modelowanie 3D

Wizualizowanie odgrywa kluczową rolę w procesie projektowym, przyczyniając się do bardziej efektywnego i precyzyjnego tworzenia projektów oraz ich prezentacji, pomagając klientom, inwestorom i innym zainteresowanym stronom zobaczyć, jak będzie wyglądał projekt po zrealizowaniu. Naszym doświadczeniem wspieramy projektantów, deweloperów, pośredników oraz wszystkich zainteresowanych profesjonalnym wsparciem 3D.

ATBL 10
USŁUGI

Projekty multiarchitektoniczne

—  projekty urbanistyczne

—  projekty architektoniczne

—  projektowanie wnętrz

—  projekty obiektów przemysłowych

—  projekty drogowe oraz infrastrukturalne

USŁUGI

Projekty multiarchitektoniczne

—  projekty urbanistyczne

—  projekty architektoniczne

—  projektowanie wnętrz

—  projekty obiektów przemysłowych

—  projekty drogowe oraz infrastrukturalne

Jesteśmy do Państwa
dyspozycji

ATBL Sp. z. o.o.

ul. Waleriana Łukasińskiego 1, 71-254 Szczecin

email: al@atbl.pl

Adam Ligierko

tel. +48 501 483 323